Ga naar:

Motiverend werken en betrokkenheid bij het bedrijf

Tijdens de training Energy@work gaan we aan de slag met de persoonlijke energiebronnen van medewerkers binnen het bedrijf: waar krijgt men energie van?

De Energy@work training heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verminderen van werkstress binnen bedrijven.
Veelal hebben maatregelen gericht op veranderingen in het werkproces(taakroulatie, aanpak werkdruk) veel tijd nodig en kosten relatief veel geld en inspanning. Uit onderzoek is gebleken dat preventieve maatregelen gericht op factoren die in het werk energie opleveren, zoals het bevorderen van coachend leiderschap door scholing van het middenkader, organiseren van een werkoverleg, verbeteren van de werksfeer door het organiseren van informele contactmomenten, verschaffen hulpmiddelen ter beperking van de fysieke belasting het meest effectief zijn.

Dit heeft te maken met het feit dat gevoelens van werkstress niet alleen gepaard gaan door de hoeveelheid belasting , maar ook door de aanwezigheid van zogenaamde energiebronnen. Immers werknemers ervaren in principe geen probleem en hoeven geen ernstige gevolgen op te lopen van een (te) hoge werkdruk, zolang het werk motiverend is en de werknemer zich betrokken voelt bij het bedrijf!

Aanpak/ werkwijze

Na een inventarisatie van de energiebronnen wordt een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld. Interventies worden geŽvalueerd waarna het plan van aanpak binnen de werkgroep wordt geactualiseerd. De Energy@work training is ook direct op gericht medewerkers energie te geven. De training is maatwerk en heeft afhankelijk van de doelstellingen een bepaald "fun" gehalte.

Resultaat

Na afloop van de training:

  • is coachend leiderschap binnen de organisatie gestimuleerd
  • heeft de werknemer inzicht in zijn of haar persoonlijke energiebronnen
  • heeft de medewerker opnieuw zijn of haar werkmotivatie gedefinieerd en gepresenteerd
  • is de communicatie op afdelingsniveau verbeterd: werkafspraken zijn opnieuw gedefinieerd
  • zijn vaardigheden aangeleerd die het omgaan met werkstress ondersteunen: assertiviteitscursus, actieve vs passieve copingsvaardigheden
  • voelt de medewerker zich meer betrokken bij het bedrijf
ik heb samen met mijn collega's en leidinggevende enorm gelachen tijdens deze training. We zijn met heel veel energie aan de slag gegaan om het topic werkdruk binnen onze organisatie aan te pakken. Het is fijn die verbondenheid bij het bedrijf en bij het team weer te voelen.