Ga naar:

Gezond werken blijvend onder de aandacht: leid ergocoaches op

Ergocoaches zijn aandachtsfunctionarissen werkhoudingen. Ze zorgen ervoor dat gezond werken op hun afdeling actueel blijft. Dit om werkuitval van medewerkers te voorkomen maar ook om nieuwe medewerkers wegwijs te maken op hun werkplek en hun op een aansprekende manier bekent te maken met gezond werken binnen uw bedrijf. Zo bent u niet voortdurend afhankelijk van externe gezondheidsmedewerkers maar ontstaat er een cultuur van blijvend gezond werken van binnenuit.

Aanpak/ werkwijze

 • De ergocoach leert signaleren en inventariseren wat lastige situaties zijn op de werkplek.
 • De deelnemers leren problemen in te delen in oplossingsrichtingen Organisatie, Techniek en Gedrag.
 • Ze leren waar ze informatie vandaan kunnen halen en elkaars hulp en ontwikkelde materialen kunnen inzetten.
 • Ze leren wat wel en ook wat niet bij hun taak als ergocoach hoort.
 • Er worden afspraken gemaakt met hun manager.
 • Ergocoaches leren gezondheidsbevorderende activiteiten plannen en budgetteren in samenwerking met hun manager.
 • Ergocoaches worden per afdeling of per functie opgeleid. Over het algemeen bestaat de training uit 2 bijeenkomsten van 3 uur. Vooropdrachten en tussentijdse opdrachten maken deel uit van de training.
 • Jaarlijkse bijscholing is raadzaam.

Resultaat

 • Er is een duidelijke taakomschrijving van de ergocoaches.
 • Ergocoaches zijn opgenomen in het gezondheidszorg beleidsplan.
 • Ergocoaches hebben kennis en kunde van gezond bewegen in hun functie.
 • Ergocoaches leren hoe ze gezond werken kunnen stimuleren bij medewerkers.
 • Ergocoaches zorgen voor praktische input binnen de organisatie waardoor gezond werken onder de aandacht blijft.
 • Ergocoaches kunnen de ergonomie van de werkplek instellen en basisinstructie geven over goede werktechnieken.
 • Ergocoaches zijn op hun terrein het aanspreekpunt binnen de organisatie en als zodanig bekend op de afdeling.