Ga naar:

Leefstijlcoaching

Hoe vitaal zijn uw medewerkers? Ontdek het met de leefstijlanalyse.

Hoe vitaal houdt u uw medewerkers ? Raadpleeg de Leefstijlcoach.

 

Bewustwording van de eigen gezondheidsrisico's is essentieel om mensen te motiveren tot een gezonde leefstijl. Dit is van groot belang voor uw bedrijf. Zeker gezien de toekomst van de vergrijzing en ontgroening is behoud van vitale medewerkers belangrijk.

 

A&A Leefstijlcoaching start met een leefstijlanalyse welke de medewerkers inzicht geeft in hun eigen vitaliteit en leefstijl. Op collectief niveau vormt het een blauwdruk van de vitaliteit van uw organisatie. De leefstijlanalyse kan worden ingezet als (wettelijk verplichte) Preventief Medisch Onderzoek (PMO). Mogelijk zijn de gegevens al bekend bij uw bedrijf (Arbo-dienst) en kunnen de gegevens als uitgangspunt dienen voor ons.

Op collectief niveau de leefstijl verbeteren van uw werknemers

Gezonde voeding en beweging stimuleren gezond gedrag. De A&A Leefstijlcoach begeleidt cliënten op collectief niveau in het duurzaam verbeteren van hun leefstijl, zodat cliënten een vitaal en uitgebalanceerd lichaam krijgen en houden. Door het gezondheidsgedrag positief te beïnvloeden worden lange termijn effecten behaald.

Aanpak/ werkwijze

 • Een professionele A&A Fitcoach voert indien nodig bij uw medewerkers een leefstijlanalyse uit (10-45 minuten per persoon)
 • De leefstijlanalyse bestaat uit de volgende modules:leefstijl- en gezondheidsvragenlijst,BMI(Body Mass Index)- en bloeddrukmeting, conditietest , cholesterol- en bloedsuikermeting, nabespreking en evaluatie.
 • Door de analyse krijgen deelnemers inzicht in hun persoonlijke leefwijze. Er worden persoonlijke doelen en een uitvoeringsplan vastgesteld.
 • De bevindingen worden gekoppeld en leiden tot een individueel programma met voedings- en bewegingsadviezen.
 • Gedragsmatige en mentale aspecten zijn integraal in het programma opgenomen.
 • De Fitcoach begeleidt een medewerker/afdeling op weg naar gezonder werken.

Resultaat

 • Hoge motivatie bij de deelnemers om de leefstijl te verbeteren.
 • Meer inzicht in een objectieve rapportage over de vitaliteit en leefstijl per medewerker, per afdeling of het gehele bedrijf.
 • Advies over wenselijke vervolgtrajecten, zonodig met aandacht voor mentale en gedragsmatige aspecten.
 • Het bereiken en behouden van een gezond gewicht.
 • Het verminderen van voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen, zoals hoog cholesterol, hoge bloeddruk en suikerziekte.