Ga naar:

Bewust en met aandacht werken

Bewust en aandachtig zijn maakt je werk effectiever, interessanter en plezieriger. Ook als je ervaart dat werk en (werk)situaties moeilijk en/of stressvol zijn. De oefeningen van de aandachttraining helpen om ingeval van stress en ongezonde reacties hierop terug te keren naar een aandachtige prettige werkmodus. De oefeningen helpen ook om te beseffen dat een zekere mate van onrust bij het leven hoort. Dat we dit niet hoeven weg te duwen, dat we niet hoeven denken dat er iets mis is op het moment dat we ons om wat voor reden dan ook onprettig voelen. Je hier tegen verzetten levert pas echt stress op. Lichamelijk merk je dat bijvoorbeeld door gespannen spieren, verhoging van bloeddruk en hartslag, onregelmatige of hoge ademhaling. Geestelijk merk je onrust, spanning, gevoel van angst, onvrede of verwarring. Vaak ontstaat er een patroon van afwisselend er niet meer aan willen denken, ontzettend je best doen en het niet meer zien zitten. Uiteindelijk voel je je dan zo afgestompt, dat het je allemaal niet meer kan schelen. Aandachttraining nodigt uit om nauwkeurig te kijken naar wat het eigenlijk is dat ons stress oplevert en daar een zorgzaam antwoord op te geven in plaats van te reageren vanuit de automatische piloot. Om dit te kunnen doen moeten we beseffen en ervaren dat we niet helemaal samenvallen met onze gedachten, gevoelens en impulsen. Met behulp van de oefeningen leren we ze als het ware te observeren en een bewuste keuze te maken om er al dan niet op in te gaan. Wat we merken bij het oefenen is hoe graag onze geest overal controle over wil houden. Het is de aard van onze geest om situaties te overzien, er op te reageren, om te proberen de zaken goed te regelen en veilig te houden. Evalueren en plannen zijn de favoriete bezigheden van onze geest. Maar als we niet uitkijken zijn we zo vooral met wat we nog moeten doen , missen we het leven in het hier-en-nu en daarmee de innerlijke rust waar we zo naar verlangen. Onze geest ziet soms weinig heil in zaken als acceptatie, geduld en vriendelijkheid. Toch is dat waar aandachttraining toe uitnodigt. Om van daaruit te kijken naar keuzes die je kunt maken, naar mogelijke veranderingen -waaronder het verdragen van dingen die je niet zomaar kunt veranderen- om dan te merken dat er daardoor ook heel veel verandert. Controle door los te laten.

Mindful@work helpt

 

Mindful trainingen bestaan nu al ruim dertig jaar. Aanvankelijk vooral aangeboden voor mensen met stress, vermoeidheid en pijn, later ook voor mensen die lijden aan herhalende depressies. Inmiddels worden delen van de training toegepast voor allerlei doelgroepen. Klachtgericht, maar ook in het bedrijfsleven. Het komt erop neer dat iedereen wel zou kunnen profiteren van wat meer aandacht in het leven! In de afgelopen jaren is ook veel onderzoek gedaan naar de werkzame factoren en de resultaten van de training. Hieronder staan er een aantal genoemd:

• vermindering van (herhalende) depressies;

• niet meer zo gemakkelijk wegzakken in negatieve gedachten of gevoelens;

• minder piekeren;

• beter in staat zijn om rustig te blijven in moeilijke situaties;

• kunnen kiezen om bepaalde emoties te uiten in plaats van erin te schieten; • vermindering van angstklachten;

• vermindering van vermoeidheid;

• verbeterde omgang met eetproblemen;

• meer energie en levenslust;

• verbeterd zelfvertrouwen;

• beter om kunnen gaan met stressvolle gebeurtenissen;

• vermindering van pijn en beter met blijvende pijn om kunnen gaan;

• verlaging van hartslag en bloeddruk;

• versterking van immuun systeem;

• veel beter kunnen ontspannen;

• verbeterde slaap;

• verbetering van gezondheid;

• beter kunnen genieten van de kleine dingen in het leven;

• minder laten opjagen door jezelf of anderen;

• eerst even stil kunnen staan in plaats van meteen in de actie te schieten;

• meer zorg hebben voor jezelf en anderen;

• blijvende vermindering van lichamelijke en psychische klachten.

 

Dat de training zo effectief is op zoveel verschillende gebieden heeft te maken met twee dingen. Allereerst helpt het je om uit de automatische piloot te stappen en een zorgzaam antwoord te geven op datgene dat stress oplevert. Hierdoor doorbreek je patronen die je meer last dan plezier opleveren. Ten tweede helpt het je om je lichaam te ontspannen. En als je lichaam ontspannen is, kun je helderder denken en kun je wijzere besluiten nemen. Door aandachttraining werk je aan een andere houding die je kunt toepassen op het werk en in je dagelijks leven.

Aanpak/ werkwijze 

De training bestaat uit 8 modules (2,5 uur) die zowel individueel als groepsgewijs gevolgd kunnen worden. De modules kunnen zowel als 1 pakket worden afgenomen als los. De trainingen kunnen in- of out- company gevolgd worden. Afhankelijk van de doelstellingen stelt Arbo en advies een plan van aanpak op.

Resultaat  

Mindful@work binnen bedrijven:

• draagt het bij aan de individuele effectiviteit en werkplezier van medewerkers

• worden disfunctionele stress reacties vervangen door functionele reacties op stress

• vergroot het onderlinge samenwerking door verbinding met collega’s en bedrijf

• ontstaat een gezondere afdeling en organisatie