Ga naar:

Multidisciplinair behandelteam

Bij A&A Gezond herstellen werkt de A&A gezondheidstherapeut nauw samen met de bedrijfsarts. Op basis van heldere criteria worden, indien nodig, andere disciplines ingeschakeld zoals bedrijfsmaatschappelijk werk of een psycholoog.

Aanpak/ werkwijze

Onze klantcontactpersoon hanteert bij de intake het A&A beslismodel. In samenspraak met de cliënt wordt bepaald welke interventie(s) geschikt zijn. Zodoende krijgt de cliënt een behandeling die aansluit en werkt. De A&A werkwijze bestaat uit verschillende programma's:

  • A&A intake gesprek.
  • Programma A&A fysiek.
  • Programma A&A mentaal.

Het is steeds maatwerk; tenslotte is elke persoon anders en is elke situatie verschillend. Per persoon wordt een behandelplan opgesteld.

Resultaat

  • Oorzakelijke aanpak; geen symptoombestrijding.
  • Herstel naar werken zo mogelijk extern , voorkeur vergoeding op basis van persoonlijke ziektekostenverzekering.
  • Uitval voorkomen en herstel naar werken bevorderen.
  • Cliënt heeft kennis van klachtenreducerende factoren, kan adviezen en inzichten toepassen in de eigen situatie en kan terugkeer van klachten voorkomen.
  • Zelfredzaamheid vergroten; duurzaam resultaat.