Ga naar:

Portfolio

NXP: RSI en stress preventie

2012: Onderzoek oorzaken van werkdruk binnen het IC lab. Medewerkers, leidinggevenden en managers bepalen gezamenlijk oplossingsrichtingen die vervolgens worden uitgevoerd.

Sinds 2007 NXP, voorheen Philips CE, IC-lab.
Vanaf 1997 verzorgt A&A trainingen bij dit bedrijf.
Naast het verzorgen van de RSI training welke gericht is op preventie en hantering van stress werk ik sinds enkele jaren op locatie om gezond werken blijvend onder de aandacht te houden.

Friesland Campina

Na enkele begeleidings  trajecten op curatief gebied  binnen het bedrijf is ook gekozen bij A&A preventieve diensten af te nemen. Dit alles met als doel  “het voorkomen en verminderen  van fysieke overbelastingsklachten binnen Friesland Campina Eindhoven en Rotterdam “ .Medewerkers worden voortdurend getraind in gezond werken aan de productielijnen, het intern transport, magazijn en kantoor. Ook managers worden zodanig betrokken dat  gezond werken in bedrijf  blijft.

A&A  adviseert   en ondersteunt  Friesland Campina  in  hun gezondheidsbeleid.

Dit alles onder het motto “ een gezond product gemaakt door gezonde medewerkers”

Driessen HR-Payroll

Bij Driesen zijn voor 6 afdelingen ergo coaches opgeleid.  Deze ondersteunen het gezond werken  en dragen op deze wijze bij aan een belangrijk thema bij Driessen “ medewerkers zijn het  belangrijkste kapitaal van de onderneming” Driessen is zich als bedrijf sterk bewust van de duurzame energiebronnen van medewerkers en wil deze optimaal benutten en inzetten ten behoeve van hun klanten.

Wegener

Redacteuren, grafisch ontwerpers, journalisten en medewerkers van ondersteunende diensten hebben deelgenomen aan de A&A RSI training gericht op preventie en hantering van stress. Ook hebben zij met goed gevolg de Fit@work training doorlopen. De trainingen zijn ontwikkeld in samenwerking met de bedrijfsarts en de HR manager.

Diagnostiek voor U

Bij Diagnostiek voor U is gestart met het opleiden van ergocoaches voor de gehele organisatie.
Er zijn ergocoaches opgeleid voor zowel administratieve beroepen, analisten, bloedpriksters, echoscopisten en voor de facilitaire dienst. Voor de ergocoaches is een nascholingsplan ontwikkeld en zijn procedures en beleid vastgelegd.

Stichting Huisartsen Laboratoruim Etten-leur

De hulpvraag aan A&A was gericht op het analyseren en in kaart brengen van knelpunten in het werken op een bepaalde afdeling. Verder bestond de behoefte uit het aanreiken van praktische oplossingen aan medewerkers om gezond werken mogelijk te maken. Voor deze stichting heeft A&A een RSI preventie training op maat ontwikkeld. Onze inzet was gericht op directe probleemoplossing.

Korein Kinderopvang

Arbo en Advies werkt met gecertificeerde trainers voor de kinderopvang branche (Sectorfondsen zorg en welzijn). Er zijn diverse subsidies mogelijkheden volgens de kaderregeling (AVR).

Vanaf 1998 worden de medewerkers van de kinderopvangcentra van Korein getraind om de dagelijkse handelingen in hun werk zo gezond mogelijk uit te voeren. Belaste handelingen als verschonen, tillen, kinderen in- uit- de bedjes halen en voeden worden getraind. Ook de werkdruk kan leiden tot fysieke klachten en hieraan wordt in de training aandacht besteed.

De door A&A opgeleide ergocoaches zorgen er binnen Korein voor dat “gezond werken” onder de aandacht blijft.

ROC: Regionaal opleidingscentrum Eindhoven

Elk jaar geeft Arbo en Advies aan leerlingen in de zorg en in de kinderopvang bewegingslessen en lessen in ergonomie. Ze maken in een vroeg stadium kennis met de fysieke belasting van het vak, de Arbo-normen en de mogelijkheden om je lijf goed te gebruiken in het toekomstige werk.

Philips Research Eindhoven

Voor de afdeling DLS is een gezond project ontwikkeld “ Sit@work”
De vraagstelling was heel duidelijk gericht op vaardigheidstraining van het zitten.
Deze Engelstalige training is een vervolg op de eerder aangeboden RSI informatiebijeenkomsten door A&A voor research medewerkers.
Gezond werken wordt voor medewerkers bij Philips op verschillende manieren onder de aandacht gehouden. Recent zijn zij verder getraind met A&A Fit@work.

Philips Design Eindhoven

Bij dit internationale bedrijfsonderdeel van Philips werken veel creatieve mensen. Gedurende enkele jaren hebben medewerkers tussen de middag deel kunnen nemen aan 2 vormen van ontspanningstraining. Hierbij hadden zij de keuze uit een actieve- of een meditatieve ontspanningstraining. Daarna heeft Philips Design A&A Fit@work aanbesteed. Medewerkers hebben voorlichting en vaardigheidstraining gehad over hoe je het beste om kunt gaan met je lijf tijdens bureauwerk en tijdens piekbelasting. Ook is “levensstijl” als belangrijk aspect behandeld bij deze doelgroep die veelal bestaat uit wisselende nationaliteiten en vaak jonge, zeer ambitieuze medewerkers.

Overig

Diverse bedrijven. We leveren altijd maatwerk.

Nadat de "awareness" voor Repetitive Strain Injury aanwezig was hebben we het programma omgebogen in een model waarin Mirjam op regelmatige basis ,3 a 4 keer per jaar, het Lab gedurende een 1/2 dag bezoekt en bij de mensen individueel langs gaat.

Frank Thus
Design Manager, NXP

Ze vindt snel aansluiting bij medewerkers, en kan met creatieve oplossingen en eenvoudige middelen medewerkers helpen om een goede belasting en een gezonde werkhouding te hebben en te houden.

Leon van Steenkiste
beleidsmedewerker Korein
Jose Boogers
Arbo co÷rdinator Korein

Er wordt door de facilitair medewerker een krik gebruikt voor instellen van de bureaus. Onze ergocoaches worden 2 maal per jaar bijgeschoold.

Monique Wouterse
HR manager Arbo
Diagnostiek voor U

Goede begeleiding met kennis van zaken en oog voor meer dan alleen het lichamelijke! Alleen maar goede ervaringen in de samenwerking met de bedrijfsarts en de werkgever

Stijn Croone
bedrijfsarts

Enorm open- minded, ze ziet altijd de simpele en praktische oplossingen voor knelpunten, zowel op persoonlijk als organisatorisch niveau.

Kim van Rens
bedrijfsoefentherapeute