Ga naar:

RSI klachten onder controle

In de A&A RSI training krijgt u voorlichting over risicofactoren in uw werk. U leert hoe u RSI klachten onder controle kunt houden. Volgens de Arbo-wet zijn werkgevers verplicht hun werknemers voorlichting en onderricht te geven over specifieke arbeidsrisico's. Met de A&A RSI training voldoet u hieraan.

Aanpak/ werkwijze

  • De A&A RSI training is preventief bedoeld. De training vindt plaats in het bedrijf, in de eigen werksituatie.
  • De training richt zich primair op de werksituatie en werkplek, maar geldt evenwel ook in de privé situatie.
  • Per training bestaat de groep maximaal uit 12 deelnemers. Zij volgen een gezamenlijke training van 1,5 uur, gevolgd door individuele begeleiding op de werkplek van 20 minuten per persoon.
  • Bevindingen van de werkplekinrichting en van het werkgedrag worden geëvalueerd met de opdrachtgever.

Resultaat

  • Deelnemers krijgen inzicht in hun (gezond) lichaamsgebruik.
  • Zij kunnen gezonde werktechnieken toepassen.
  • Deelnemers zijn gemotiveerd om de gezonde werktechnieken toe te passen in de dagelijkse praktijk.
  • RSI klachten kunnen worden voorkomen.
  • Bij signalering van RSI klachten wordt een advies uitgebracht over herstel.