Ga naar:

Gezondheidsspreekuur

Onderzoek heeft uitgewezen dat het invoeren van een gezondheidsspreekuur veel kosten kan besparen voor een bedrijf. Lees hier meer over dit onderzoek uitgevoerd door CapGemini in opdracht van het het Ministerie van SZW. [Verbetering-gezondheid-werknemers-levert-2-6-miljard-euro-op-voor-het-bedrijfsleven]

 

 Een gezond bedrijf begint met gezonde medewerkers. Om uw medewerkers de kans te geven op een regelmatige basis op een laagdrempelige manier over hun gezondheid te praten hebben wij een gezondheidsspreekuur ingesteld. Dat spreekuur vindt bij u op het bedrijf  plaats. Arbo en Advies treedt hierbij op als coach/ vertrouwenspersoon  van de werknemer. Samen met de werknemer wordt bepaald welke stappen er binnen- en buiten het bedrijf mogelijk zijn om gezondheidsrisico’s in te perken.  De werknemer wordt hierbij aangesproken op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid op dit gebied. 

Aanpak/ werkwijze

Vertrouwen, regelmaat en laagdrempeligheid zijn kernwoorden bij het spreekuur. Om deze reden adviseren wij een tijdsinterval van minimaal n spreekuur  per twee weken.  Arbo en Advies speelt samen met de opdrachtgever een pro-actieve rol bij de invulling van dit spreekuur.

Resultaat

De werknemer leert:

     gezondheidsrisico’s te bespreken met en van de coaches van

       Arbo en Advies;

     gezondheidsrisico’s bespreekbaar te maken met zijn of haar

       leidinggevende;

     gezondheidsrisico’s bespreekbaar te maken met collega’s;

     stappen te zetten om klachten op te lossen of te verminderen ;

     klachten eerder te onderkennen ;

     preventief te werken aan gezondheid op de werkplek;

 

De vertrouwensrelatie die ik heb opgebouwd met de Arbo en Advies coach maakt het voor mijn makkelijker om mijn gezondheidsproblemen bespreekbaar te maken. Het maakt mij meer bewust van mijn eigen verantwoordelijkheid hierin