Ga naar:

Effectief leren omgaan met stress en spanningsklachten

In de A&A Stress@work training leert u meer over de relatie tussen fysieke, emotionele en gedragsmatige aspecten.

Werkdruk en stress zijn in hoge mate bepalend bij het ontstaan van ademhalingsklachten, hoofdpijn, RSI en burnout klachten. Zo blijkt uit CBS-onderzoek dat in ongeveer 40% van de gevallen van RSI er sprake is van een hoge werkdruk. Door langere werktijden en minder pauzes kan het lichaam niet meer tussentijds herstellen en gaat men zich op den duur minder fit en prettig voelen. Het lichaam heeft dan onvoldoende herstelvermogen.

In de training leer je herstel in de dag te creëren en je stress te managen.

Aanpak/ werkwijze

 • De Stress@work training kan zowel preventief als curatief worden ingezet.
 • A&A Stress@work definieert begrippen als stress, stressreacties overspanning en burn-out.
 • De relatie tussen levensstijl, fitheid en stress komt in de training duidelijk aan bod.
 • Deelnemers leren hun stresssignalen te herkennen in hun werkomgeving en leren te beoordelen in hoeverre deze gezond of ongezond zijn.
 • Medewerkers leren gezond te reageren op ongezonde stress.
 • Per training bestaat de groep maximaal uit 10 deelnemers. Zij volgen 5 maal een gezamenlijke training van 2 uur. Werkopdrachten maken deel uit van A&A Stress@work.

Resultaat

 • Er is meer inzicht in de relatie tussen levensstijl, fitheid en stresshantering.
 • Deelnemers kunnen vroegtijdig ongezonde stress signaleren en hierop adequaat reageren.
 • De werknemers kunnen beter omgaan met werk gerelateerde stressbronnen en belastende omstandigheden in het werk verminderen.
 • Deelnemers kunnen een ontspannen werkhouding aannemen en met behoud van ontspanning werken.
 • Medewerkers kunnen een goed pauzebeleid hanteren; micro pauzes, restbreaks en macro pauzes.
 • Medewerkers kunnen hun stress hanteren en stress gerelateerde klachten voorkomen of verminderen.
Door deelname aan de training snap ik de oorzaken van mijn klachten. Hierdoor kan ik beter met stress omgaan.

Deelnemer A&A Stress@work