Ga naar:

Werkplekadvies ter preventie van fysieke klachten en verzuim

Fysieke belasting en een ongunstige werkhouding zijn bewezen voorspellers voor klachten en verzuim. Niet alleen de werkplek zelf is van belang, maar vooral ook 'een juiste werkhouding' en 'gezond gebruik' van de werkplek. A&A Werkplekadvies wordt onder andere ingezet ter preventie, bij knelpunten, klachten of verzuim. Daarnaast ook ten behoeve van de wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).

Aanpak/ werkwijze

  • A&A Werkplekadvies richt zich op individuele medewerkers of specifieke afdelingen/functies. Als basis is het werkplekadvies eénmalig.
  • Een arbeids-/bedrijfsbewegingstherapeut beoordeelt de werksituatie en geeft ter plaatse mondelinge adviezen en korte begeleiding.
  • Alle fysiek belastende factoren worden beoordeeld aan de hand van het 5-W-model: werkplek, werkwijze, werktaken, werktijden, werkdruk.
  • De nadruk ligt op de fysieke ergonomie en de werkhoudingen maar gedragsmatige aspecten worden zeker ook meegenomen.
  • Er wordt een rapportage gemaakt van de bevindingen en een advies uitgebracht voor optimalisatie van de werkplek en het werkgedrag.
  • Waar nodig wordt de leidinggevende betrokken in het proces van onderzoek en begeleiding en vindt verdere begeleiding op de werkplek plaats.

Resultaat

  • Medewerkers krijgen inzicht in belastingen en wijze van gezond lichaamsgebruik.
  • Zij zijn bereid om de gezonde werktechnieken toe te passen in de dagelijkse praktijk. Hiermee worden fysieke klachten verminderd of zelfs voorkomen.